ETULYÖNTIASEMA OHJELMOINTITAITOIHIN KOTIKOULUSTA

Kaupunkimme paikalliskoulussa ohjelmoinnin opetus jää melko ohueksi matematiikan oppiaineen osana. Oppilaat eivät pääse käytännössä ohjelmoimaan tietokoneella tai muullakaan digilaitteella vielä 1. eikä 2. luokallakaan vuoden 2020 aikana.

Kotikoulu tarjoaakin parhaat mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman sisältämien ohjelmoinnin tavoitteiden toteuttamiseen ja syventämiseen. Innostuksen sytyttäminen ohjelmoinnin maailmaan on kotikoulun etu tavalliseen kouluun verrattuna.

Kotikoulussa lapsi saa etulyöntiaseman ohjelmoinnin oppimiseen muihin ikätovereihinsa nähden, jotka aloittavat käytännön ohjelmoinnin paljon myöhemmin, vaikka se on kirjattu opetussuunnitelmaan ensimmäiseltä luokalta alkaen.

Kun lapsi on jo pienestä pitäen diginatiivi ja hallitsee sujuvan ohjelmoimisen taidot arvostetuimpien ohjelmien parissa on se sama kuin laittaisi rahaa pankkiin lapsen tulevaisuutta varten.

Ohjelmoinnin innostava oppiminen kotikoulussa antaa mahdollisuuden syventää ohjelmointitaitoja, jotka ovat ratkaisevia tulevaisuuden koulutukselle ja työelämässä menestymiselle.

 

ÄLYLLISTÄ ILOA OHJELMOINNISTA

Ohjelmointi on tuottanut lapsillemme älyllistä iloa pienestä pitäen, sillä tietokone antaa välittömän palautteen ja lapsi näkee heti työnsä tuloksen: toimivan ohjelman tai pelin. Pelin tekeminen itse innostaa lasten halua oppia lisää ohjelmointia ja kehittyä aina vain paremmaksi.

Ohjelmoinnin oppiminen varhaisella iällä on kehittänyt lastemme ongelmanratkaisutaitoja myös arkielämän tilanteissa. Logiikka jota oppilaat käyttävät ohjelmointiin kehittää metakognitiivista ajattelua ja lisää luovuutta. Ohjelmoimalla lapsi oppi tärkeitä oppimaan oppimisen taitoja. Tutustu mitä materiaalia käytämme kotikoulussamme ohjelmoinnin oppimiseen.

 

”Se joka oppii ohjelmoimaan, oppii ajattelemaan.”

                                                                                                                     Bill Gates

 

Vastaa