MIKSI KANNATTAA VALITA KOTIKOULU?

1. VAPAUS 

Yksi lempiasioistamme kotikoulussa on vapaus. Vapaus niin monella eri tavalla. Vapaus paineista ja koulujärjestelmän rajoittavasta laatikosta. Vapaus luoda elämä, joka sopii meille, sen elämän sijaan, jossa toiset ihmiset päättävät kuinka vietämme aikaamme.

Olemme niin ehdollistuneita näkemään, että vapaus ei ole meidän oikeutemme. Vapautta pidetään itsekkäänä: Keitä me olemme elämään niinkuin itse haluamme?

Keitä me olemme valitsemaan eri tavalla kuin suurin osa ihmisistä? Keitä me olemme seuraamaan iloamme päivittäin sen sijaan, että tyytyisimme siihen miten asiat ”kuuluisi” tehdä? Keitä me olemme? Me olemme ihmisiä, jotka elävät tätä elämää! Yhtä ainoaa elämää, joka meille annetaan. Emme halua lastemme oppivan, että he ovat voimattomia. Että polku on valmiiksi rajattu ja asetettu heidän eteensä, niin että heillä ei ole mahdollisuutta valita ja tavoitella unelmiaan. Haluamme heidän tietävän, että he ovat vapaita kasvamaan ja kehittämään kaiken heissä olevan potentiaalinsa mielekkäällä tavalla. Että heidän elämänsä on heidän omansa. Haluamme heidän rakastavan elämää, emme vain sietävän sitä. Joten valitsemme vapauden oppia!

 

2. YHTEYS

Tämä on yksi suurimmista syistä, miksi kotikoulu on valintamme. Tulen surulliseksi ajatellessani miten meidät on saatu uskomaan, että yhteys lastemme kanssa on tärkeää vain muutaman lyhyen vuoden aikana; 4- tai 5-vuoden iässä lapsen on muka hyvä irrottautua vanhemmista, koska heidän tulee olla ”itsenäisiä”.

Valitsimme kotikouluelämän, koska arvostamme yhteyttä. Lapsuus on niin kovin lyhyt aika. Lapsemme ovat lähellämme ja kotonamme vain rajoitetun ajan. En koe, että on ok, että luovutan arvokkaan ajan jollekin instituutiolle ja ihmisille, jotka eivät tunne heitä, eivätkä rakasta heitä samalla tavalla kuin me vanhemmat. Lapset ansaitsevat viettää sen ajan rakkaiden ihmisten ympäröiminä. Meillä on täällä oikeus siihen.

Meillä on yhteys toisiimme. Me olemme  samalla aaltopituudella. Me NAUTIMME toistemme seurasta. Voimme olla yhdessä. Se on mittaamattoman arvokasta.

 

3. SISARUSTEN VÄLINEN SIDE

Muistan miten kolmas lapsemme syntyi, samoihin aikoihin, kun esikoisemme aloitteli kotiesikoulua. Kun katselin heidän muodostavan suhdetta toisiinsa ja tutustuvan, silloin oli niin selvää mistä olisimme jääneet paitsi, jos olisimme valinneet tavallisen esikoulun. Niin paljon erossa olemista, niin paljon vähemmän aikaa luoda yhteyttä, niin vähän aikaa luoda vahva side. varpaatPuhumattakaan siitä miten sydäntä särkevää olisi ollut, jos hän olisi joutunut olemaan erossa sisaruksista viitenä päivänä viikossa. Meille elämä ilman tavallista koulua merkitsee sisarusten välisten siteiden vahvistamista niin että ne kestävät koko eliniän.

 

4. POSITIIVINEN SOSIALISAATIO

Kaikki ovat kauhean stressaantuneita sosiaalisista suhteista. Me vietämme aikaamme luonnossa, luistelemme, vierailemme museoissa, uimme, nauramme, ja leikimme ystävien kanssa ilman aikarajoituksia. Ei kiusaamista, toisten ärsyttämistä tai ivaamista, ei klikkejä tai julmaa painostamista, vain rakkautta.

Jos ihmiset pysähtyisivät hetkeksi miettimään ennen kuin he vain toistavat myyttiä, he varmasti käsittäisivät, että koulu ei ole paikka, jossa tapahtuu tervettä sosiaalistumista. Me olemme olleet siellä. Ja tiedämme, ettei siellä sosialisaatio ole tervettä. Esikoisemme vietti vuoden koulussa ja minä olen opettanut siellä yli 15-vuotta.

Elämä ilman tavallista koulua merkitsee autenttisia ystävyyssuhteita, vapaata leikkiä, rajoittamatonta ajankäyttöä, ja tukea sosiaalisten aiheiden parissa navigoimiseen.

Se näyttää ihanalta!

 

5. ENEMMÄN AIKAA

Eikö aika olekin jotain mitä me kaikki haluamme? Enemmän aikaa. Kaikki varoittavat, että lapsuus menee ohi niin äkkiä. Silmänräpäyksessä lapset kasvavat aikuisiksi. Olen varma, että aika tuntuu kuluvan vielä nopeammin, kun viisi päivää viikosta vietetään erillään.

Kotikoulu merkitsee aikaa lasten kanssa. Enemmän aikaa olla läsnä. Olemme vapaita siirtymään paikkoihin stressittömässä tahdissa.

 

6. AINUTLAATUISUUS

Tavallisessa koulussa on vain vähän tilaa erilaisuudelle. Lapset standardisoidaan ja sosiaalisesti on kovat paineet kuulua ryhmään.

Kotikoulussa oppilailla on mahdollisuus jatkaa omien mielenkiinnon kohteiden seuraamista, mikä on mahdotonta virallisessa koulussa. On kiehtovaa seurata sitä mikä vangitsee lapsen mielenkiinnon.

Kotikoulussa he saavat olla omia ainutlaatuisia itsejään!

 

7. KYLLÄ ELÄMÄLLE

Niin paljon oikeasta maailmasta on suljettu niiden lasten ulottuvilta, jotka käyvät tavallista koulua. Lapset elävät suljettuna luokkiin maailman ulkopuolella, päivästä toiseen. Siellä he ovat tekemässä keinotekoista ahkeraa työtä sen sijaan, että he kokisivat maailmaa. Mutta todellinen oppiminen tapahtuu todellisessa maailmassa! Niin monta tilaisuutta kadotetaan, kun niitä ei ole mahdollisuus elää itse.

Kotikouluelämä tarkoittaa, että sanomme KYLLÄ elämälle. Kyllä me voimme mennä lammikolle ja pyydystää nuijapäitä tänään, kyllä me voimme vierailla museossa, kyllä me voimme viettää koko päivän lukien kirjoja ja leväten, koska olet väsynyt, kyllä me voimme tehdä koko päivän luovaa taidetta, koska olet inspiroitunut, kyllä autan sinua tutkimaan marjoja, kyllä me voimme viettää koko päivän leikkien vapaasti ystävien kanssa. KYLLÄ me voimme elää elämäämme ja olla tärkeänä osana sitä. KYLLÄ sinä voit osallistua.

KYLLÄ sinua tarvitaan ja sinä olet kallisarvoinen ja sinun seurastasi nautitaan!

”Salainen viesti, joka suurimmalle osalle nuorista välittyy ympäröivästä nyky-yhteiskunnassa, on, että heitä ei tarvita, että yhteiskunta rullaa mukavasti eteenpäin itsekseen, kunnes he – jossain kaukana tulevaisuudessa häämöttävässä hetkessä – ottavat ohjat käsiinsä. Silti tosiasia on, että yhteiskunta ei rullaa mukavasti itsekseen…koska loput meistä tarvitsee kaiken energiansa, aivonsa, mielikuvituksensa ja taitonsa, että nuoret saataisiin ohjattua kantamaan tulevia vaikeuksia. Kun yhteiskunta yrittää ratkaista epätoivoisia ongelmia ilman hyvin nuorten ihmisten osallistumista, on se imbesilliä.”

                           Alvin Toffler

 

8. TODELLINEN OPPIMINEN

Saamme kokea miltä todellinen, autenttinen ja merkityksellinen oppiminen näyttää. Suurin osa ihmisistä näkee sitä harvoin. Koulut ovat varastaneet oppimisen ja ottaneet siitä kunnian. Itseasiassa, lapset ovat oppimisen asiantuntijoita. Kun lapsille antaa aikaa ja tilaa tutkia ja löytää uusia asioita omilla ehdoillaan, he ovat kyvykkäämpiä kuin mikään koulu koskaan opettamaan itselleen asioita. Sitä on kaunista seurata!

Oppiminen ilman tavallista koulua on suurimmalle osalle ihmisistä mahdotonta edes kuvitella. Itseasiassa, moni meistä uskoo, että lasta ei voi kouluttaa ilman kouluun osallistumista.

Totuus on, että luonnollinen oppiminen on kaunista, voimakasta ja ehdottomasti paras tapa oppia.

Lapset ovat syntyneet oppimaan. He ovat täysin kykeneviä oppimaan omilla ehdoillaan, omassa tahdissaan, tukevan ja kannustavan ohjaajan auttaessa silloin kun apu on tarpeen ja suojellessa lapsen vapautta oppimiseen.

Lapset, joita ei ole koskaan pakotettu oppimaan, rakastavat oppimista. He suhtautuvat elämään intohimoisesti, mitä näkee harvemmin kouluikäisissä lapsissa.
He ovat itsemotivoituneita, kekseliäitä, inspiroituneita, iloisia ja itsenäisiä.
He muistavat oppimansa, koska he ovat todella oppineet sen, eivätkä vain opetelleet sitä ulkoa jonkun toisen henkilön mieliksi tai hyödyksi.

“Lapset tulevat tähän maailmaan palaen halusta oppia ja heidät on geneettisesti ohjelmoitu erinomaisella kapasiteetilla oppia. He ovat pieniä oppimiskoneita. Neljän ensimmäisen vuoden aikana tai niillä main he imevät käsittämättömän määrän tietoa ja taitoja ilman ohjeita. He oppivat kävelemään, juoksemaan, hyppimään ja kiipeämään. He oppivat ymmärtämään ja puhumaan sen kulttuurin kieltä, johon he syntyvät, he oppivat ilmaisemaan tahtonsa, riemunsa, ärtymyksensä ja oppivat esittämään kysymyksiä. He sisäistävät uskomattoman määrän tietotaitoa fyysisestä ja sosiaalisesta maailmasta ympärillään. Kaikkeen tähän heitä ajaa sisäsyntyinen kiinnostus, heidän leikkisyytensä ja innostuksensa. Tämä valtava oppimisen halu ja oppimiskapasiteetti ei sammu luonnostaan, kun lapsi täyttää kuusi. Me sammutamme sen kontrolloivalla koulujärjestelmällä. Suurin  ja perustavanlaatuisin oppitunti koulussa on, että oppiminen on työtä, jota tulee välttää aina kuin mahdollista.”

                                           Peter Gray

9. MOTIVAATIO

Lapset, jotka ovat vapaita tavallisesta koulusta ovat intensiivisen motivoituneita ja elossa. Mielestäni Carol Black selittää asian parhaiten esseessään ”Lasten villiys”:

”Meillä ei ollut sille nimeä, mutta ystäväni ja minä huomasimme sen usein lapsissamme intensiivisen kiinnostuksen ja ilon- jotka eivät käyneet tavallista muodollista koulua – sen laatuisen tarkkavaisuuden, kun he kulkivat maailman halki. He olivat erilaisessa mielentilassa koulua käyviin lapsiin verrattuna. Sen pystyi selvästi näkemään. He huomasivat kaiken. He muistivat kaiken. Heidän mielensä oli avoin, selkeä ja vapautunut. Jos jokin kiinnitti heidän huomionsa, he olivat sen kimpussa lasermaisella huomiokyvyllä. Kun kohtasimme aikuisia, jotka olivat tottuneet käsittelemään koululaisryhmiä – museoissa, akvaarioissa, vaellusretkillä, rannan puhdistus-tapahtumissa, kaupunkilaisprojekteissa- he sanoivat aina, että eivät olleet koskaan aiemmin nähneet samanlaisia lapsia kuin meidän. He olivat aivan kuin ällistyneitä sen vuoksi. He odottivat, että kaikki  lapset ovat sulkeutuneita, välinpitämättömiä, puoleksi levottomia pidätellen sisällään energiaa, niinkuin koira, joka on ollut suljettuna talon sisälle koko päivän.”

 

10. UNELMIEN TAVOITTELU

Yksi suurimmista eduista kotikoulussa on,  tietenkin, oppilaan vapaus tavoitella unelmiaan. Joustava aikataulu sallii taiteiden kuten baletin, maalaamisen tai näyttelemisen, osallistumisen urheiluun kuten uimiseen, kamppailulajeihin, tai vapaaehtoistyöhön ja yhteisön palvelemiseen, tai osa-aikaisen työn sekä yrittäjyyden harjoittamisen.

Rehellisesti sanottuna voisin jatkaa kotikoulun postiivisista puolista vaikka koko päivän. En koskaan kadu, että vietän elämääni tällä tavalla. Lasteni kanssa- todella heidät tuntien.

Mitä asioita sinä arvostat kotikouluelämässä? Miksi kotikoulu on sinun valintasi? Olisi ihana kuulla sinun ajatuksiasi!

Lue tästä kotikoulun yksilöä voimauttavasta vaikutuksesta.

Copyright Voimauttava Kotikoulu/ Kotikoulu.edublogs.org

 

Vastaa