FAQ:Kotikoulun aloitustapaaminen tutkivan opettajan kanssa

Tässä kerromme tämän lukuvuoden ensimmäisestä etätapaamisesta tutkivan opettajan kanssa. Vastaamme monia askarruttaviin kysymyksiin niin toteutustapaa kuin sisältöä koskien:

Miten etätapaaminen toteutettiin?

Tapaaminen toteutettiin Teams-ohjelman välityksellä etäyhteydellä niin, että kaikki osapuolet kuulivat ja näkivät toisensa reaaliaikaisesti.

Ketä osallistui etätapaamiseen?

Siinä oli mukana lapsi yhden vanhemman kanssa kotona ja kunnan lapsellemme määräämä tutkiva opettaja oli koululla. Kannattaa olla tietoinen, että jokaisella kotikoululaisella on oikeus aina etätapaamisiin ja etäarviointiin.

Pitikö tapaamiseen valmistautua ja miten?

Meitä ei pyydetty valmistautumaan palaveriin. Tutkiva opettaja lähetti kuitenkin edellisenä iltana s-postilla muutaman sivun, jotka tulostimme ja joista seurasimme palaverin kulkua.

Mitä tapaamisessa käytiin läpi?

Saimme seuraavia ohjeita opiskeluun:

 • Opiskelu tapahtuu kotona opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Ops löytyy esim. Opetushallituksen sivuilta. Paikallinen ops on löydettävissä peda.net-sivustolta.
 • Vanhemmat huolehtivat opetuksesta ja opintosuoritusten kokoamisesta.
 • Vanhemmat hankkivat itse kaikki opiskeluun tarvittavat materiaalit ja välineet.
 • Tutkiva opettaja tapaa oppilaan etänä aloitustapaamisessa syksyn 2020 aikana ja ennalta sovitusti 2-5 kertaa etäyhteydellä toukokuussa 2021, jolloin oppilas esittää näytöt omasta osaamisestaan portfolioiden, oppimispäiväkirjojen, tehtyjen tehtävien, etäarviointitilanteessa tehtyjen tehtävien sekä kuvien ja videoiden avulla. Toinen mahdollisuus on koota yllämainitut oppimisblogiin ja esitellä ne siellä arviointitilanteen tehtäviä lukuunottamatta. Alla on oppiaineittain tarkennettu, millaisia näyttöjä eri oppiaineiden osaamisesta annetaan.
 • Videot ja kuvat voi toimittaa tutkivalle opettajalle sähköisesti ennen näyttöjä tai laittaa oppimisblogiin. Tehtäväkirjat ja tuotokset on esitettävä videoituna/skannattuna tai kuvattuna, niin niitä ei tarvitse tuoda fyysisesti näytille.

Mitä suoritustapoja tutkiva opettaja esitteli eri oppiaineisiin?

Tässä esimerkit kolmen oppiaineen suoritustavoista:

Äidinkieli ja kirjallisuus

 • Lista tai valokuvat luetuista kirjoista, lehtiartikkeleista ja muista teksteistä
 • Tekstituotokset (erilaisia tekstityyppejä) vihkossa ja tehtäväkirjassa
 • Näyttö (valokuvia ja/tai tuotoksia) tekstin käsittelytaitojen harjoittelusta
 • Näyttö (video) eläytymistä vaativan tehtävän suorittamisesta
 • Keväällä monenlaisia tehtäviä tutkivan opettajan valvonnassa osana etänäyttöä suullisesti ja kirjallisesti.
 • Voit tutustua esimerkkiin äidinkielen kirjallisesta näyttötehtävästä

 

Englanti

 • Näyttö ops:n mukaisten sisältöjen kirjallisesta suorittamisesta (esim. harjoituskirjan tehtävien tekeminen – skannattuna/kuvina/videona)
 • Videoita suullisista harjoitteista
 • Keväällä opettajan valvonnassa etänä englannin tehtäviä kirjallisesti ja suullisesti
 • Voit tutustua esimerkkiin englannin kirjallisesta näyttötehtävästä

 

Musiikki

 • Lista kuunnelluista kappaleista ja äänimateriaaleista
 • Lista opetelluista musiikkikappaleista
 • Näytteitä musiikkiliikunnasta, eri soittimien soittamisesta ja lauluista videoituuna
 • Vähintään kahden vuosiluikan sisältöihin liittyvän laulun laulaminen opettajalle arviointitilanteessa etänä
 • Soittonäyte vähintään kahdella eri soittimella arviointitilaisuudessa etänä (esim. nokkahuilu, oppilaan oma instrumentti yms.)
 • Tästä voit tutustua esimerkkiin yhdellä instrumentilla soitetusta näytöstä
Paras koulu lapsellesi on kotikoulu

Lisäksi tutkiva opettaja oli kirjoittanut listan koulun käyttämistä oppikirjoista. Me pyysimme listan tämän lukukuvuoden oppikirjoista jo hyvissä ajoin viime keväänä, että ehdimme tehdä kirjavalinnat ja opetussuunnitelmat ennen syksyä ja saamme hyvän, kiireettömän aloituksen kotikoulullemme.

Minkälaisen arvioinnin tutkiva opettaja tekee?

Tutkiva opettaja tekee kirjallisen yhteenvedon kotikoululaisen suorittamista näytöistä ja arviointitilanteissa annetuista näytöistä. Mitään ei arvioida numeroin. Kirjallinen yhteenveto oli viime lukukaudella noin puolikkaan A4-arkin pituinen vapaasanainen kuvaus lukuvuoden saavutuksista ja se oli kirjoitettu hyvin rohkaisevaan sävyyn.

Miten kauan etätapaaminen kesti?

Etätapaaminen oli sovittu alkamaan kello 8 ja se kesti noin 15 minuuttia. Ehdimme hyvin käydä kaikki asiat läpi, kysellä ja keskustella sekä vaihtaa vielä kesän kuulumiset.

Etätapaaminen on toimiva ratkaisu.

Mitä mieltä olette kotikoulun tapaamisista tutkivan opettajan kanssa vanhempien näkökulmasta?

Meidän tutkiva opettajamme on oikein ihana ja rohkaiseva. Tapaamiset hänen kanssaan ovat menneet hyvin. Kun vertaamme osaamme tavallista koulua käyvän lapsen vanhempiin, menee meillä vähemmän aikaa tapaamisiin. Tavallista koulua käyvän lapsen vanhemmilla on vanhempainiltoja muutaman kerran vuodessa, jokainen vanhempainilta vie aikaa noin 2-3 tuntia ja siellä käsitellään yleisluontoisia asioita. Sitten heillä on tunnin mittainen arviointikeskustelu syksyllä ja keväällä, joka on  yleensä vanhemman työpäivän aikana. Keskustelussa mukana on luokanopettaja, oppilas ja vanhempi. Kotikoululaisen vanhempina meillä on syksyllä yksi etätapaaminen, jossa on tutkiva opettaja, lapsi ja vanhempi.  Keväällä on useampi näyttö- ja arviointitunti, joissa vanhempi on taustalla ja varmistamassa, että tekniikka etäyhteyden aikana toimii. Kaiken kaikkiaan tapaamisia on vähemmän kuin tavallista koulua käyvän lasten vanhemmilla.

 

Olisi ihana kuulla millainen on ollut aloitustapaaminen tutkivan opettajan kanssa sinun kotikoulussasi? Mikä oli erilaista kuin meillä? Toivottavasti sait tästä blogikirjoituksesta apua ja vastauksia sinua askarruttaneisiin kysymyksiin!

 

 

 

Vastaa