Millaisen ajattelutavan haluat opettaa lapsillesi älyllisen riippuvuuden sijaan, jota tavallinen koulu opettaa?

Kotikoulun suurimpia iloja on VAPAUS. Vapaus ajatella ja vapaus oppia. Vapaus löytää luovia ratkaisuja tavallisen koulun tarjoaman rajoittavan laatikon ulkopuolella. Lue kuinka voit ottaa käyttöön jokaiselle lapselle luontaisen potentiaalin ja kasvattaa kotikoululaisesta vahvan ajattelijan.

Tavallisessa koulussa opetetaan älyllistä riippuvuutta. Sitä, että sinun pitää kysyä joltain muulta miten joku asia tehdään tai saako sitä ensinnäkään edes tehdä. Siellä opetetaan toisistaan irrallaan olevia asioita sekalaisessa järjestyksessä oppiaineiden vaihduttua tunnin tai parin jälkeen. Onhan se hienoa osata yksittäisiä vuosilukuja, joilla ei kukaan tee yhtään mitään. Ja loppujen lopuksi tavallisessa koulussa opetetaan tämän irrallisen tiedon ja auktoriteetti-riippuvuuden avulla välinpitämättömyyttä eli sitä, että sinun ei tarvitse välittää asiasta, kyllä joku muu tietää ja hoitaa sen asian, ihan varmasti. On se sitten viranomainen tai joku muu auktoriteetti.

Tavallisessa koulussa ihmisen luovuus tukahdutetaan ja meissä jokaisessa oleva luontainen potentiaali jää käyttämättä rajattujen ja jäykkien mallien toistuessa vuodesta toiseen. 

Tavallisen koulun oppilaat on ehdollistettu ja opetettu mukautumaan ja suhtautumaan ”tietoon” vuodesta toiseen samalla tavalla. Aikuisena tuo sama suhtautumistapa jatkuu luontevasti ja tuntuu ainoalta oikealta tavalta, vaikka se johtaisi huonompaan elämään kuin mikä henkilön olisi ollut mahdollista saavuttaa. Tavallisessa koulussa oppilaat ehdollistetaan reagointitapaan ja suhtautumistapaan, joka aikuisena johtaa siihen, että he jättävät potentiaalinsa käyttämättä ja tyytyvät vähempään kuin mihin he todellisuudessa yltäisivät.

 

 

Arvostan isovanhempiamme, jotka loivat peruskoulujärjestelmän, mutta se on muuttunut niistä ajoista kun peruskoulujärjestelmää on tässä maassa luotu. Oppikoulun kirjoja tarkastellessa oikein hämmästyy kuinka paljon silloin tarjottiin mahdollisuuksia kehittää taitojaan, esimerkkinä ”Käytännön sähkö-ja moottorioppi”-niminen oppikirja nykyisille peruskouluikäisille. Nykyiset oppiaineet ovat tasapäistäviä, vuodesta toiseen paikallaan junnaavia, samoja asioita toistavia. Moni oppilas kokeekin tämän vuoksi, että he eivät opi mitään uutta koulussa. Moni nykyisiin oppikirjoihin ja valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan (OPS 2016)  perehtynyt vanhempi on tästä asiasta samaa mieltä.

 

VAALI KYSYMYSTEN ESITTÄMISEN TAITOA

Eräät vanhemmat olivat saaneet Wilma-viestin, että heidän lapsensa esittää liikaa kysymyksiä. Viestissä opettaja vaati, että lapsi ei saa esittää paljon kysymyksiä, sillä se häiritsee opetusta hänen tunneillaan tavallisessa koulussa. Voimauttavassa kotikoulussa juuri kysymysten esittämisen taito on arvokasta. On arvokasta osata kyseenalaistaa ja tutkia mitä virallisesti esitettyjen ”tietojen” ja oppikirjoissa esitettyjen suoranaisten valheiden takana on. 

 

Kysymysten esittäminen haastaa vallitsevan ja tahallaan harhaanjohtavan ”tietona” esitetyn valheen. On arvokasta osata kyseenalaistaa ja oppia tunnistamaan sumutusta ja harhaanjohtamista, joita useassa koulukirjassakin esiintyy. Totuus tekee vapaaksi. Eihän kukaan halua joutua harhaanjohdetuksi vuodesta toiseen, vain siksi että jokin asia lukee oppikirjoissa toistuvasti ?

 

OTA MONIULOTTEINEN AJATTELU KÄYTTÖÖN

Jokaisella ihmisellä on sisäsyntyinen potentiaali, jonka tavallinen koulu jättää käyttämättä ja opettaa sen sijaan lapsille rajoittavan alkeellisia ajattelutapoja.

Voimauttavassa kotikoulussa yhtenä inspiraation lähteenä ja innoittajana toimii Nicola Tesla. Hän kehitti kaikki hänen nimissään olevat laitteet kahdessa kuukaudessa. Hänen innovointiprosessinsa perustui moniulotteisen ajattelun hyödyntämiseen. Hän ei tehnyt piirroksia, eikä luonnoksia, koska ne rajoittavat.

 

Hänellä oli käytössään ajattelussa ulottuvuuksia, joissa hän pystyi yhtä aikaa tarkastelemaan samaa asiaa monesta suunnasta. Kun hänen mielessään suunnittelema laite oli valmis, se rakennettiin suoraan ilman kokeiluja ja joka kerta se toimi täydellisesti.

 

 

Hän käytti jokaiselle ihmiselle ominaista moniuloitteista ajattelua, mielikuvituksen rajatonta kapasiteettia. Se on jokaiselle meille luontaista. Lapsi ei kulje tiettyä polkua, ennen kuin tavallinen koulu tukahduttaa tämän luontaisen moniulotteisen ajattelun käyttämisen. Tesla alkoi työskennellä ongelman sijasta itsensä kanssa. 

 

OTA KÄYTTÖÖN PERHEEN ARVOKAS TUKI

Nicola Tesla oli syntynyt serbialaiseen keksijäsukuun. Hänen äitinsä puolelta löytyi innostavia keksijöitä. He inspiroivat Teslaa keksimään uutta. Koko hänen perheensä tuki ja kannusti innovaatioihin. Se oli luontaista.  Koko perheen tuki ja rohkaisu oli todella arvokasta.

Kotikoulun vahvuus on perheen tuki ja kannustus. Se tärkein asia, joka tavallisesta koulusta puuttuu. Perheen kanssa käydyt innostavat keskustelut, rohkaisu ja yhdessä ideointi ovat valtava voimavara kotikoululaiselle.

Meillä kotikoululainen innostui niin, että perusti itse ”Tiede ja tekniikka”-kerhon, jota tavallinen koulu ei pystyisi hänelle ja hänen ystävilleen tarjoamaan. Tässä kerhossa hän pääsee kehittämään luovaa ajatteluaan ja oppimaan teknisiä taitoja yhdessä ystävien kanssa. Hän saa olla aktiivinen toimija, kokeilla uutta, yrittää ja erehtyä ilman pelkoa pilkatuksi tulemisesta.

 

KUINKA VOIT OTTAA KÄYTTÖÖN AJATTELU-POTENTIAALISI

  • Ala poistaa esteitä tieltä. Poista hylkäämisjärjestelmiä ajattelustasi.  Kyse on vanhojen uskomusten murskaamisesta.
  • Sinun pitää hypätä yli niistä jokapäiväisistä uskomuksista, joita tulee koko ajan eteen. Joen yli pitää hypätä, ei käydä siihen käsiksi tai muuten aikasi kuluu niissä ja jumitat ongelmien kanssa kuukausia tai jopa vuosia junnaten saman ongelman parissa. Mitä ne joet eli ongelmat ovat? Ne ovat niitä rajoittavia näkemyksiä, sinulle opetettuja reagointi- ja suhtautumistapoja, jotka vetävät sinua alaspäin, niitä oletuksia ja leimoja, joita sinulle on tuputettu tavallisessa koulussa. Ne ovat niitä ihmismielen potentiaalia rajoittavia ennalta määrättyjä malleja.
  • Käytä moniulotteisen ajattelun tapoja. Ne on meillä kaikilla sisäsyntyisiä.
  • Älä yritä sovitella itseäsi sinulle epäluonnolliseen tapaan, vaan tunnista miten oma mieli hahmottaa asioita. Tunnista millaisia näkökulmia löydät luonnostaan ajattelu- ja tarkastelutavassasi. Onko tapasi hahmottaa visuaalisuus,  tarinallisuus vai jokin muu.

Kotikoululaiset eivät kulje ennalta rajattua polkua pitkin. He ovat vapaita ajattelemaan ja kehittämään ajattelua ja luontaista potentiaaliaan mielekkäällä tavalla.  Vapaus ajatella ja oppia on niin arvokasta, että sitä ei voi rahalla mitata. Tarjoa lapsellesi tämä vapaus kotikoulussa. Se takaa lapsellesi tulevaisuuden.

 

VOIMAUTA LAPSESI 

Sanon usein lapsilleni: ”Sinulla on rajaton kyky oppia ja sinä pystyt mihin tahansa mihin ryhdyt, kun saat tarvittavat tiedot ja opetusta.” Mikä on sinun voimauttava lauseesi, jolla vapautat ja voimautat lapsesi tavallisen koulun lannistavista leimoista?

Tässä on ajankohtainen puheenvuoro lasten puolesta. Suosittelemme kirjaa:

Eija Reinikainen: Leimatut lapset – Kun koulu ei ymmärrä. Otava.

Millaisen ajattelu- ja reagointitavan sinä haluaisit opettaa lapsillesi kotikoulussa?

  

Vastaa