Käsityön oppiaineen alasajo jättää oppilaat taidottomiksi ja kyvyttömiksi tavallisessa koulussa

Tavallisten koulujen opettajat ovat huomanneet lasten kädentaitojen heikentymisen. Tekstiilityön ja teknisen työn yhdistäminen on saanut aikaan sen, että aiemmin mieluisasta aineesta on tullut vaikeasti hahmotettava, sekava kokonaisuus, jossa opettajat ja oppilaat ovat hätää kärsimässä.

Käsityön oppiaineen uudistuksen jälkeen oppilaat saavat päättää kukin itse mitä käsityötä ja millä tekniikalla he sen tekevät käsitöissä. Tämä asettaa opettajan työlle liian suuria haasteita, sillä oppilaat eivät ole samassa paikassa, vaan saman tunnin aikana osa oppilaista voi olla teknisen työn luokassa, osa tekstiilityön luokassa ja osa tavallisessa luokassa vaarallisten koneiden ja vaativien tekniikoiden ja työkalujen parissa.

Monelta opettajalta ovat hermot ja voimat lopussa, kun opettaminen on ilmeisen tarkoituksellisesti tehty mahdottomaksi tämän uudistuksen myötä. Oppilaat jäävät ilman opettajaa ja ilman valvontaa vaarallisten työkoneiden ja työvälineiden läheisyydessä. Tällaisessa tilanteessa on ilmiselvää, että oppilasturvallisuus vaarantuu vakavasti, kun opettaja ei pysty valvomaan oppilaitaan ollessaan kerralla vain yhdessä luokassa, muiden oppilaiden jäädessä heitteille ilman opettajan läsnäoloa. Ei ihme, että moni opettaja uupuu näin stressaavassa tilanteessa.

 

OAJ:n valtuuston puheenjohtajan Timo Saavalaisen mukaan käsityön oppiaineen alasajo on vakava asia. Näin hän luonnehtii käsityö-uudistusta: ”Yhtenäinen käsityö on mielestäni tällainen virhe. Valtaosassa kouluista sitä ei ole saatu toimimaan.” (Lähde:Opettaja-lehti 21/2022)

On huomionarvoista mainita, että ennen 70-lukua oppilailla oli monta eri käsityön- ja teknisten taitojen oppiainetta:

 • Metallityö
 • Puutyö
 • Sähkö- ja moottorioppi
 • Tekstiilityö

Nykyinen käsityön oppiaineen alasajo on järkyttävää. Tavallinen koulu jättää yksilöt taidottomiksi ja kyvyttömiksi käsityön ja teknisen työn taidoissa. Ketä tällainen palvelee? Ei ainakaan oppilaita eikä heidän hyvinvointiaan tai hyvää tulevaisuutta.

Voimauttavassa kotikoulussa käsityöt tarjoavat kotikoululaiselle

 • palkitsevia oppimiskokemuksia
 • työkalujen käytön vahvaa osaamista
 • käsityötekniikoiden varmaa hallintaa 
 • itsetunnon vahvistumista

Käsityöt kehittävät kotikoululaisessa

 • käden ja silmän koordinaatiota
 • ongelmanratkaisutaitoa
 • pitkäjänteisyyttä
 • sinnikkyyttä
 • epäonnistumisen sietokykyä uusia tekniikoita opeteltaessa

Käsillä tekeminen on ihmiselle luontaista. Käsityöt tarjoavat tekijälleen mielihyvää ja rentoutta. Ihminen nauttii käsillä tekemisestä. Hän kokee työniloa, kun hän näkee käsityönsä etenevän. Käsityön valmistuminen tuottaa valtavasti iloa tekijälleen.

Käsityötaitojen hallinta vähentää riippuvuutta ulkopuolisista palveluista ja vahvistaa henkilön itsenäisyyttä ja pärjäämistä. Kun ihmisellä on hyvät kädentaidot ja vahva käsityö-osaaminen, ei hänen tarvitse olla riippuvainen muiden osaamisesta tai ulkopuolisista palveluista.

Voimauttavassa kotikoulussa käsityötaitojen ja tekniikoiden varma hallinta voimauttaa oppilaan oman elämänsä hallitsijaksi aikuisena.

Vastaa