Kansainvälinen tietojenkäsittelytieteen koulutusviikko 9.-15.12.2019

Useampaan ammattiin liittyy tietojenkäsittelytiede. Vaikka lapsesi ei olisi kiinnostunut matematiikasta tai tietotekniikasta, on hyvin todennäköistä, että hän löytää ammatin, jolla ei ensinäkemältä ole mitään tekemistä tietojenkäsittelytieteen kanssa, mutta joka osoittautuu lähemmin tarkasteltuna alaksi, johon tietojenkäsittelytiede kuuluu erottamattomana osana. Kansainvälinen Tietojenkäsittelytieteen koulutusviikon (Computer Science Education Week) tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta tietojenkäsittelytieteen koulutuksen tärkeydestä eri aloilla. Tämä viikko […]