ESPANJAN OPISKELU JA OPPIKIRJAN VALINTA KOTIKOULUSSA

lapset portailla

INNOSTUS ESPANJAN OPISKELUUN

Iloinen innostus kieltenopiskeluun alkaa jo ensimmäiseltä luokalta. Uusi opetussuunnitelma (OPS 2016) mahdollistaa varhennettujen kielten opiskelun jo 7-vuotiaasta alkaen, mikä antaa upeat mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja useamman kielen syventävään opiskeluun nuoresta pitäen.

Käytännössä varhennettujen kielten opiskelu ei valitettavasti toteudu kaikissa Suomen peruskouluissa ensimmäisellä eikä toisellakaan luokalla, vaikka se on opetussuunitelmassa. Niin ei myöskään kaupunkimme paikalliskoulukaan tarjoa oppilailleen mahdollisuutta varhennettuun kieltenopiskeluun vuonna 2020.

 

 

Kotikoulu tarjoaakin loistavan mahdollisuuden innostavaan kieltenopiskeluun, joka on ratkaisevan tärkeää koulutukselle ja tulevaisuuden työelämässä menestymiselle alati kansainvälistyvässä maailmassa.

Espanjan oppimisen innostus ja ilo kotikoulussa pulppuavat monipuolisten ja autenttisten oppimisresurssien sekä toiminnallisten menetelmien ja virtuaalisten työkalujen käytöstä, joissa lapsen yksilölliset oppimistyylit huomioidaan.

Innostus espanjan oppimiseen kumpuaa lapsellamme myös luonnollisesta kanssakäymisestä kaksikielisen espanjalaisen ystäväperheen lasten kanssa. Kirjeiden lukeminen, saman ikäisten lasten kanssa keskustelu ja viestittely virtuaalisesti on parasta harjoitusta ja tekee espanjan kielen opiskelun merkitykselliseksi henkilökohtaisella tasolla.

 

ESPANJAN KIRJAN VALINTA KOTIKOULUSSA

Espanjan opiskeluun valitsimme oppikirjan Dale! (Anni Kallio, Sanomapro). Valitsimme kirjan, koska siinä sanat ja fraasit opitaan toiminnallisesti laulujen, leikkien ja pelien avulla. Oppikirjan pääpaino on suullisessa tuottamisessa. Lyhyitä puhetilanteita sekä ääntämistä harjoitellaan alusta pitäen. Erityisesti Arttu-sovelluksen käyttö on lapsen mieleen, sillä se herättää oppikirjan eloon. Sovelluksen avulla oppilas voi helposti kuunnella kirjan lauluja ja muita äänitiedostoja, ottamalla tabletilla kuvan siitä kirjan sivusta, jossa hän on kulloinkin menossa.

 

Dale espanjan kirjaDale espanjan kirja2

 

Oppikirjan lisäksi valitsimme Tuhat sanaa espanjaksi -kuvasanakirjan nemo-kustannukselta. Siitä löytyvät numerot, värit, ruumiinosat, ruoat, eläimet ja arkipäivän esineet ja toimet hauskojen ja selkeiden kuvien kanssa. Sanakirjan sanojen ääntämistä voi harjoitella internetissä, sillä kaikki kirjan sanat ovat kuunneltavissa espanjankielisen lukijan lausumina osoitteessa www.nemokustannus.fi/tuhatsanaa.

 

 

 

One Reply to “ESPANJAN OPISKELU JA OPPIKIRJAN VALINTA KOTIKOULUSSA”

  1. Essi Niemelä says: Vastaa

    Sain tästä paljon apua. Olen vasta aloittelemassa kotikoulun pitoa!

Vastaa