VALOKUVAKILPAILU

 

Voimauttava kotikoulu juhlii kansainvälistä koulutuksen päivää (International Day of Education) ja julistaa 24.1.2020 avatuksi valokuvauskilpailun aiheesta ”Voimauttava oppiminen”. Kilpailu kestää 1.5.2020 saakka. Voittaja valitaan äänestyksen perusteella blogissa:kotikoulu.edublogs.org. Voittaja saa palkinnoksi toukokuussa ilmestyvän digikirjan: ”Lukupäiväkirja – innostu lukemisesta”. Kirjan arvo on 21,90 e. 

Koulutus on ihmisoikeus. YK:n Kansainvälistä koulutuksen päivää vietetään 24.1.2020. Vuoden 2020 teemana on oppiminen ja koulutus ihmiskunnan suurimpana uusiutuvana resurssina, rauhan ja kehityksen mahdollistajana. Tavoitteena on juhlia koulutuksen voimauttavia tapoja, maapallon ja rauhan vaalimiseksi.

Valokuvakilpailun säännöt

Voimauttava oppiminen -valokuvakilpailu on Voimauttava Kotikoulu/kotikoulu.edublogs.org:in ylläpitämä opiskeluaiheinen valokuvakilpailu. Kilpailussa kilpaillaan voimauttavaa oppimista esittävillä valokuvilla. Kilpailussa jaetaan palkintoja seuraavasti:

1) 21,90 euron arvoinen digikirja, jonka voittaa 31.5.2020 mennessä eniten ääniä saanut kuva.

2) Toiminnallinen oppimateriaali, aiheena ihmiskeho, osa 1, jonka saa toiseksi eniten ääniä saanut kuva 31.5.2020 mennessä ladattujen kuvien joukosta.

KILPAILUSSA ON KOLME SARJAA:

1. Alakoululaisten

2. Yläkoululaisten

3. Yli 18-vuotiaiden sarja

Jokaisessa sarjassa jaetaan yllä esitellyt palkinnot.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä vain asiallisia kuvia, jotka eivät loukkaa ketään.
Kuvat lähetetään seuraavaan osoitteeseen .jpg-muodossa: oliwiaonni@gmail.com.

Saat varmistusviestin sähköpostiisi, että kuva on tullut perille ja osallistuu kilpailuun.

Palkintojen 1. ja 2. voittajat julkistetaan 31.6.2020 mennessä osoitteessa https://kotikoulu.edublogs.org.Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

”Voimauttava oppiminen”-valokuvakilpailun yleiset osallistumis- ja kilpailusäännöt ja -ehdot:
Osallistuminen edellyttää kaikilta osapuolilta näiden sääntöjen noudattamista.
Kilpailun palkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.
Kilpailun järjestäjä toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot sähköpostitse, ellei toisin ilmoiteta.
Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.

Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen.
Perheenjäsenet ja työntekijät eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja.

Voimauttava Kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org:lla on lupa käyttää voittajien nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.

Voimauttava kotikoulu-blogissa olevaan kilpailuun voi osallistua yhdellä kuvalla ja yhdeltä kilpailijalta huomioidaan vain yksi osallistuminen kilpailuun. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta huonoista puhelinyhteyksistä, operaattorin hetkellisestä viasta tai ruuhkasta tai kilpailusivun hetkellisestä häiriöstä kilpailun aikana. Pidemmistä häiriöistä kilpailusivulla tiedotetaan erikseen.
Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään kilpailuissa. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon. Palkintoja ei voi lunastaa rahaksi.
Voimauttava Kotikoulu/https://kotikoulu.eduböogs.org pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
Voimauttava Kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia.
Osallistumalla kilpailuun kilpailija vakuuttaa, että kuva on hänen ottamansa eikä loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, yksityisyydensuojaa tai moraalisia oikeuksia, ja että kenelläkään muulla osapuolella ei ole kuvaa kohtaan vaatimuksia.
Osallistumalla kilpailuun annat kotikoulu.edublogs.org:lle oikeuden jäljentää, asettaa näytille, painaa tai käyttää kilpailukuvia missä tahansa muodossa viiden vuoden ajan kilpailun päättymisestä.
Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org varaa oikeuden julkaista etunimesi, sukunimesi ja kotikaupunkisi kaikissa kilpailuun liittyvissä yhteyksissä.
Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org varaa oikeuden muokata ja rajata kilpailuun lähetettyjä kuvia.
Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti päättää, onko kilpailuun lähetetyt kuvat soveliaita julkaistavaksi kilpailun valokuvagalleriassa. Kuvia jotka sisältävät tekijänoikeudellisesti arveluttavaa/väkivaltaista/pornografista tai muuten sopimatonta sisältöä ei julkaista.
Olet itse vastuussa osallistumisestasi. Osallistumalla vakuutat, että kuvasi on sinun alkuperäinen teos, eikä se loukkaa kolmansia osapuolia, lakeja tai muutoin riko tekijänoikeuksia millään tavalla.
Kilpailuaika on 24.1.-1.5.2020. Lähettämällä kuvasi hyväksyt nämä ehdot ja osallistut valokuvakilpailuun.
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
REKISTERIN NIMI
Voimauttava Kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Voimauttava Kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä ”Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Tunnistautumis- ja käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Voimauttava kotikoulu/https://kotikoulu.edublogs.org omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseeni:oliwiaonni@gmail.com.

Vastaa