KOTIKOULUN käsityö: helppo ohje virkattu kori

Featured Video Play Icon

Kotikoululainen virkkasi käsityössä IHANAN sisustuskorin. Sisustuskorista tuli niin suloinen, että haluamme jakaa sinulle oman ohjevideon sisustuskorin tekemiseen. Sinun ei tarvitse osata ennestään virkata. Sisustuskori on helppo tehdä tämän SELKEÄN OHJEVIDEON AVULLA:DIY sisustuskori, Tiedätkö mitä olennaisia muutoksia on tullut uuden opetussuunitelman (OPS 2016) myötä käsitöiden toteutukseen ja arviointiin? Esittelen mitkä tärkeät uudistukset kannattaa ottaa huomioon kotikoulun käsitöissä!

Ohjevideosta tuli niin selkeä, että jokainen osaa sen avulla virkata sisustuskorin alusta loppuun asti. Helpolla ohjevideolla näet kuinka kotikoululainen itse tekee jokaisen vaiheen selkeiden kirjallisten käsityöohjeiden siivittämänä.

KÄSITYÖ-OPS:N UUDISTUKSET

Käsityö oppiaineena on muuttunut uudessa opetussuunnitelmassa (OPS 2016) siten, että aiheen ja työtapojen valinta on täysin oppilaslähtöistä. Tavoitteena on ”innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön”, jossa oppilas itse ”ideoi (S1), suunnittelee (S2), kokeilee (S 3), tekee (S 4) ja soveltaa (S 5)”.

Kotikoulun käsityön kannalta tämä on ihanteellista, sillä kotikoululainen saa tehdä käsitöitä oman kiinnostuksensa mukaan ja se näkyy opiskelumotivaatiossa. Kotikoululainen on aidosti intoa täynnä, voimautunut ja itsevarma käsityötunnilla saadessaan kasvokkain tapahtuvaa ohjausta aina kun sitä tarvitsee kotiopettajalta. Kokeileminen ja virheet eivät haittaa tai saa lannistumaan, koska kannustava ja rohkaiseva kotiopettaja on koko ajan rinnalla.

Tavallisen koulun opettajalle uudistus käsityön ops:ssa lisää työmäärää, sillä jokainen oppilas tekee yhtä aikaa useita erilaisia käsitöitä, monilla eri tekniikoilla. Oppilaat voivat myös liikkua teknisen työn ja käsityöluokan välillä vapaasti. Tämä aiheuttaa haasteita sille miten opettaja pystyy antamaan tarvittavaa opetusta ja ohjausta monissa tekniikoissa ja seuraamaan, että työskentely sujuu turvallisesti ja sujuvasti kahdessa eri luokassa yhtä aikaa. Erityisesti haasteita tälläiselle lisää kaikissa luokissa vallitseva inkluusio, jolloin tutkitusti yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaat alisuoriutuvat omilla tasoillaan. Inkluusion myötä luokissa esiintyy häiriköintiä ja väkivaltaisuuksia, kuten jokainen on uutisista kuullut. Uuden ops:n mukanaan tuoma hajanaisuus käsityötunneilla lisää entisestään levottomuutta ja pahoinvointia oppilaiden keskuudessa tavallisessa koulussa.

OMAN KÄSITYÖN DOKUMENTOINTI

Uudessa opetussuunnitelmassa 3. luokan oppilaan tulee itse suunnitella ja toteuttaa oman käsityöprosessin dokumentointi ja sen arviointi (S 6). Tähän liittyen kotikoululainen keksi, että kamera kiinnitetään jalustaan pöydän yläpuolelle kuvaamaan hänen käsiänsä sisustuskorin virkkauksen ajaksi. Näin käsityön työvaiheet tuli hyvin dokumentoitua. Myös oman työskentelyn arviointi onnistui helposti, kun kotikoululainen näki videolta kokonaisuuden ja oman kehityksen. Arviointi tapahtui arviointikeskustelun muodossa rohkaisevan ja lämpimän ilmapiirin vallitessa kotikoululaisen ja kotiopettajan välillä.

Toivottavasti tästä ohjevideosta ja artikkelista oli sinulle iloa ja sait uusia käsityöideoita.  Olisi ihana jakaa ajatuksia, kokemuksia ja ideoita kanssasi. Mitä käsityötaitoja olisi sinun mielestäsi hyödyllistä oppia? Mikä käsitöiden oppimisessa on toiminut hyvin? Mikä käsitöiden opettamisessa tai oppimisessa askarruttaa? Mitä mieltä olet uudesta opetussuunnitelmasta (OPS 2016) käsityön osalta? Mitä ajatuksia sinulle heräsi?

 

 

Vastaa