Voimauttavan oppimisen avaimet kotikoulussa

Kotikoululainen oppii tehokkaimmin, jos hän todella haluaa oppia ja nauttii opiskelusta. Oppiminen eläen rakastavan ja lämpimän vuorovaikutussuhteen vallitessa kotiopettajan ja oppilaan välillä tarjoaakin yhden parhaista tavoista opiskella ja tämä on juuri kotikoulun vahvuus, sillä kotikoululaisen luokkahuoneena on koko maailma.

PÄÄAVAIN – VAPAUS OPPIA

Kotikoulussa oppimisen vapaus monella tasolla mahdollistaa ylivoimaisesti parhaan koulutusympäristön lapselle. Ensinnäkin oppimisaikaa ei ole rajattu, vaan kotikoululainen saa käyttää aikaa uusien asioiden opetteluun juuri niin paljon kuin hän haluaa. Mutta toisaalta, hän voi oppia asiat nopeastikin, eikä oppimista tarvitse jarrutella kuten tavallisessa koulussa, jossa usein hitaampia luokkatovereita joutuu odottelemaan. Tällainen vuodesta toiseen jatkuva turhauttava odottelu jää kotikoulussa kokonaan pois ja mahdollistaa kotikoululaisen potentiaalin kehittämisen itselle sopivaan tahtiin.

Kotikoululainen voi myös syvemmin perehtyä johonkin aihepiiriin, mikä taas ei tavallisessa koulussa ole lainkaan mahdollista aikarajoitusten vuoksi. Jonkin aiheen syvempi tutkiminen mahdollistaa omien kykyjen kehittämisen ja taitojen saavuttamisen, joita vaille rajoittavan tavallisen koulun oppilas jää.

 

VAPAUS LUODA OMA TARINA

Tavallisen koulun oppilas ei pääse luomaan omaa tarinaansa, sillä hänet on pakotettu tasapäistävän ja jarruttelevan muotin sisälle. Saattaisit yllättyä kuinka moni suurten keksintöjen äideistä ja isistä on käynyt kotikoulua, opetellut kemiaa, matematiikka, fysiikkaa ja vaikkapa musiikkia yltäen huippusaavutuksiin, joita koko maailma käyttää vielä vuosisatoja myöhemmin.

Voimauttavan oppimisen punainen lanka on vapaus oppia. Vapaus rajoittavasta laatikosta eli luokkahuoneesta ja muodollisesta oppimisesta on hyvä maaperä todelliselle oppimiselle. 

 

TUNNE-ELÄMÄN VAPAUS

Kotikoulussa on enemmän tunne-elämän vapautta. Kotikoululainen saa vapaasti kokeilla, erehtyä ja epäonnistua muiden oppilaiden nolaavia ja lannistavia reaktioita pelkäämättä. Kotikoululainen voi myös riemuita oppimisesta ja onnistumisista avoimesti ilonsa näyttäen. Tavallisen koulun oppilas oppii piiloutumaan, tukahduttamaan tunteensa ja esittämään ryhmän paineen ja nolatuksi tulemisen pelon tähden. Vapaus olla aito voimauttaa oppijaa, innostaa ja inspiroi tavoittelemaan unelmiaan kotikoulussa.

Voimauttava oppiminen on VAPAUTTA oppia.

Oppiminen ei aina ole helppoa. Jokaisen mielenkiinto saattaa välillä herpaantua, ja matkan varrella voi tulla vastoinkäymisiä, jotka heikentävät motivaatiota. Jos pidät mielessä tässä artikkelissa seuraavaksi esitettävät avainasiat, pystyt helpommin voittamaan vaikeudet ja pitämään kiinni tavoitteistasi. Seuraaviin ohjeisiin on kiteytetty voimauttavan oppimisen edellytykset.

 

VOIMAUTTAVAN OPPIMISEN AVAIMIA

 

 • Usko itseesi. Tunne oma kallisarvoisuutesi ja luota kykyihisi.
 • Luo tarkoituksellisesti myönteisiä mielikuvia siitä, miten saavutat tavoitteesi.
 • Aseta tavoitteita. Aseta itsellesi selvät tavoitteet. Onnistut varmimmin, jos sinulla on selvä kuva siitä mihin pyrit.
 • Kartoita vahvat puolesi. Tarkkaile, millä tavoin pystyt parhaiten ottamaan vastaan uutta tietoa, ja hyödynnä tätä oppimistapaa.
 • Ota mallia toisista. Etsi itsellesi esikuva, joka innostaa sinua eteenpäin. Yritä selvittää, mikä on hänen menestyksensä salaisuus – mikään ei estä sinua menestymästä, jos käytät samoja keinoja oppia.
 • Pidä huolta itsestäsi. Yritä syödä ja juoda terveellisesti ja muista liikkua monipuolisesti. Terveet elintavat parantavat henkistä suorituskykyäsi ja antavat sinulle uskoa itseen.

 

Sinun kannattaa liikkua monipuolisesti, eikä vain jääkaapilta sohvalle ja sohvalta jääkaapille.
 • Käytä luovuuttasi. Älä koskaan tyydy kulkemaan kaikkein käytetyimpiä polkuja. Koeta keksiä uusiin haasteisiin useita luovia ratkaisuja.
 • Laadi työlista. Ota tavaksesi laatia listoja, joissa asetat tehtäväsi tärkeysjärjestykseen. Näin saat kattavan yleiskuvan käsillä olevasta työstä.

 • Arvioi edistymistäsi. Arvioi jatkuvasti lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteitasi. Älä siirry seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin tiedät ihan varmasti hallitsevasi edellisen.
 • Iloitse oppimisesta ja onnistumisista.
 • Älä anna periksi. Varaudu siihen, että matkaan tulee mutkia. Mitään tavoittelemisen arvoista ei saa ilmaiseksi. Älä luovuta heti ensimmäisen takaiskun sattuessa.
 • Epäonnistumiset ovat upeita tilaisuuksia oppia. Sen sijaan, että joutuisi pelkäämään luokan muiden oppilaiden nolaavia reaktioita oman epäonnistumisen sattuessa, kotikoululaisen ei tarvitse hävetä virheitään. Hän suhtautuu niihin mielenkiinnolla ja ilman ahdistusta kohdaten epäonnistumiset mahtavina mahdollisuuksina oppia! Tässä kotiopettajalla on tärkeä rooli. Kotiopettajan tehtävä on ohjata kotikoululaista suhtautumaan epäonnistumisiin tyynesti ja rakentavalla tavalla. Tämän hän voi tehdä mallintamalla sitä miten hän itse suhtautuu omassa elämässä esiintyviin epäonnistumisiin ja omiin virheisiin. Kotiopettaja ei voi opettaa mitään ohi oman esimerkin.

Kotikoululaisemme sai rohkaisevan neuvon, joka auttoi häntä. Eräs henkilö sanoi kotikoululaiselle, että vaikeasta asiasta kannattaa tehdä itselle vahvuus, kun kotikoululainen kertoi että kaikki muut aineet ovat helppoja paitsi matematiikka tuntuu vaikealta. Tämän voimauttavan neuvon myötä kotikoululainen päätti tehdä matematiikasta itselleen vahvuuden. Minkä aineen sinä voit kääntää itsellesi vahvuudeksi kotikoulussasi?

 

Voimauttava kotikoulu toivottaa oppimisen riemua ja hyvää alkanutta kotikouluvuotta!

Vastaa