Kuinka ”Voimauttava kotiopettajaopas” syntyi? – KIRJAILIJAHAASTATTELU

Oppimismotivaation asiantuntija, opettaja, kotiopettaja ja äiti Maaret Hilden on kirjoittanut Voimauttava kotiopettajaoppaan. Se on tärkeä ja ajankohtainen puheenvuoro, joka varustaa kotiopettajat ja kotikoululaiset rautaisilla tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla kotikoulusta tulee motivoiva, mielekäs ja koko kotikouluperhettä voimauttava elämäntapa, jossa kotikoululainen kukoistaa. Nyt on aika tutustua kirjan taustoihin kiinnostavan kirjailijahaastattelun kautta.

 

MIKSI KIRJOITIT VOIMAUTTAVA KOTIOPETTAJAOPPAAN?

”Voimauttava kotiopettajaopas” syntyi aidosta käytännön tarpeesta kotiopettajien keskuudessa. Oppaan avulla kotiopettaja voi tehdä kotikoulumatkastaan helpomman, tehokkaamman, iloisemman ja ennen kaikkea nautittavamman. Voimauttava kotiopettajaopas vastaa tehokkaasti käytännöstä nousevaan tarpeeseen, tarjoten selkeitä työkaluja, toimenpide-ehdotuksia, rohkaisevia tapauskertomuksia ja uusia, mullistavia menetelmiä lasten kasvattamiseksi voimautuneiksi ja terveiksi henkilöiksi, jotka nauttivat oppimisesta sekä iloitsevat itsestään ja elämästä.

Olen toiminut kotiopettajien vertaistuen antajana mieheni kanssa perustamamme ”Voimauttava kotikoulu”-blogin kautta usean vuoden ajan. Työ on ollut todella antoisaa. Olen nähnyt aitiopaikalta, niin kotiopettajana kuin kotiopettajien vertaistuenantajana, mikä toimii kotikoulussa parhaiten. 

Lukuisat yhteydenotot ja keskustelut kotiopettajien kanssa kannustivat tämän oppaan kirjoittamiseen. Huomasin, että tällaisesta kotiopettajille tehdystä oppaasta on huutava pula kotiopettajien keskuudessa. Kotiopettajat kaipasivat opasta, josta saa rautaiset tiedot ja taidot oman kotikoululaisen kasvattamiseksi motivoituneeksi oppijaksi, vahvalla ja terveellä itsetunnolla varustetuksi voimautuneeksi yksilöksi, joka toimii yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä ja pystyy voimauttamaan myös ympärillään olevia ihmisiä kohottaen näin yhteiskunnan tasoa.

Opas on kirjoitettu voimattomaksi tekevän tavallisen koulun vastapainoksi.  Tämä opas antaa kotiopettajalle  taidot vapauttaa lapset tavallisen koulun antamista rikkovista ja lannistavista leimoista. Voimauttava kotiopettajaopas on myös kirjoitettu antamaan kotiopettajalle työkaluja kotikoulun pitoon sekä erilaisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen voimauttavalla tavalla niin kotiopettaja-oppilassuhteessa kuin sisarussuhteissakin.

Oppimismotivaation asiantuntijana, pedagogiikan ammattilaisena, opettajana ja kotiopettajana haluan jakaa tietämystäni ja ymmärrystäni vanhemmille, kotiopettajille ja päättäjille.  Haluan auttaa kotiopettajia luomaan parhaan mahdollisen kotikoulun lapsilleen tämän ”Voimauttava kotiopettajaoppaan” avulla. 

 

KUINKA VOIMAUTTAVA KOTIOPETTAJAOPAS SAI ALKUNSA?

Idea tästä oppaasta sai alkunsa jo 20-vuotta sitten, kun opettajan työssäni huomasin lasten ja nuorten rajattoman potentiaalin oppia ja heräsin huomaamaan kuinka tavallisessa koulussa lasten kyvyt jäävät piiloon ja ne tukahtuvat tai paremminkin tukahdutetaan väkisinkin jäykän ja tasapäistävän koulumallin vuoksi tavallisessa koulussa. Tuo koulumalli on ristiriidassa kaiken sen kanssa mitä olin oppinut oppimismotivaatiosta yliopistossa kouluttautuessani ja erikoistuessani oppimismotivaation asiantuntijaksi.

Lukuisat keskustelut opettajakollegoiden kanssa vahvistivat kokemukseni. Vaikka opettajat halusivat koko sydämestään luoda kaikille yksilölliset mahdollisuudet oppia parhaalla mahdollisella tavalla, huomasivat he sen olevan käytännössä mahdotonta tavallisessa koulussa, suurissa oppilasryhmissä jäykän koulumallin sisällä inkluusion vuoksi. Tästä oli seurauksena se, että  oppimistulokset romahtivat tavallisessa koulussa inkluusiosta johtuen. Tästä uutisoitiin valtakunnallisesti. Lisäksi inkluusion takia erilaisen diagnoosin saaneiden, häiriköivien ja väkivaltaisten oppilaiden läsnäolo luokassa on aiheuttanut sen, että eriyttävien polkujen toteutus on käytännössä mahdotonta tavallisessa koulussa. Tämä siitäkin huolimatta, että opettajat olivat valmiita panostamaan, motivoimaan  ja tarjoamaan parasta oppilailleen. Lopputuloksena tästä kaikesta tavallisen koulun opettajat ja oppilaat kokivat voimattomuutta ja lannistumista.

 

MIKÄ INSPIROI SINUA KIRJOITTAMAAN?

Seurasin läheltä ystäväperhettämme, joka kotikoulutti lapsiaan. Keskustelut hyvän ystäväni kanssa, joka toimi tämän perheen kotiopettajana, olivat todella antoisia ja inspiroivia. Tapasimme perheeni kanssa viikoittain tätä läheistä ystäväperhettä ja havaitsimme omin silmin, kuinka perheen kotikoululainen iloitsi oppimisesta, sai aikaan paljon ja silminnähden kukoisti kotikoulussa. Keskustelin usein tämän kotikoululaisen kanssa. Näin hänen opiskelevan käytännössä ja havaitsin, että hän oppi syvemmin ja oli motivoituneempi oppimaan kuin tavallisen koulun oppilaat.

Huomasin, että hänen elämässään kotikoulun aikana tapahtui vain tervettä sosialisaatiota. Hän tuli todella hyvin toimeen eri ikäisten lasten ja ihmisten kanssa eri tilanteissa niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Ryhmässä toimimisen taidoissa tämä kotikoululainen oli vahvempi kuin moni tavallisen koulun oppilas, joiden sosialisaatio tavallisessa koulussa ei ole tervettä. Ja senhän me kaikki tiedämme. 

Tämän perheen innoittamana laitoimme myös omat lapsemme kotikouluun. Tavallisen koulun opettajana halusin kuitenkin antaa myös tavalliselle koululle kokeilumahdollisuuden. Esikoisemme aloitti tavallisessa koulussa ja siirtyi kotikouluun 2. luokan keskellä, koulun ollessa suuri pettymys monelta osin.

Kotikoulu on osoittautunut perheellemme parhaaksi vaihtoehdoksi . Rakastamme oppimista lastemme rinnalla. Voinkin sanoa, että suurin inspiraation lähde on kuitenkin ollut oma kotiopettajan työni, omat rakkaat kotikoululaiseni ja kaikki nämä ihanat kotikouluperheet, joiden kanssa olen saanut toimia ja olla yhteydessä. Olen ollut iloisesti yllättynyt siitä, kuinka sitoutuneita kotiopettajat ovat olleet työhönsä ja kuinka he ovat ymmärtäneet sen, että he tekevät maailman arvokkainta työtä.

 

”Älä kysy mitä maailma tarvitsee. Kysy mikä saa sinut eloon ja mene tekemään sitä. Koska se mitä maailma tarvitsee on ihmiset,  jotka ovat heränneet ELOON.

                                                                                       Howard Thurman

 

MIKÄ OIVALLUS SYSÄSI KIRJAN KIRJOITUKSEN LIIKKEELLE?

Kotikoulun pitäminen omille lapsille sai minut vakuuttuneeksi siitä, että tavallisen koulun malli on elämälle vieras, perheenjäsenet erossa pitävä malli, jonka keinotekoisessa kouluympäristössä lapset viettävät vuosikausia tylsistyen ja tyytyen rajoittavan laatikon sisältöihin kasvaen voimattomiksi yksilöiksi, vaikka he yltäisivät suurempiin saavutuksiin ja oppimistuloksiin mielekkäässä oppijalähtöisessä kotikoulussa.

Kotiopettajana olin vakuuttunut, että yksilöt voimattomaksi tekevälle tavalliselle koulujärjestelmälle on olemassa oppilasta voimauttava vaihtoehto, jossa tapahtuu todellista oppimista ja jossa oppilaat kukoistavat. Tämä voimauttava vaihtoehto on kotikoulu. 

Koin vahvasti, että kotikoulu on paras ja motivoivin koulutusmuoto, jossa kasvaa hyvinvoivia, voimautuneita, terveellä itsetunnolla varustettuja, sosiaalisia yksilöitä, jotka oikeasti saavat kehittää luontaista potentiaaliaan ja oppia uutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiesin silloin 20-vuotta sitten, että kirjoitan tämän kirjan, sillä en löytänyt aiheesta oppaita suomeksi. Kouluttauduin oppimismotivaation ammattilaiseksi ja testasin käytännössä oppimismotivaation vahvistamista työssäni opettajana. Minulla oli voimakas halu tutkia ja oppia kotiopettajuudesta. Tämän oppaan avulla halusin auttaa kotiopettajia luomaan parhaan mahdollisen oppimisympäristön kotikoululaisille.

 

MITÄ HUOMASIT OPETTAJAN TYÖSSÄSI?

Näin opettajan työssäni omin silmin vuosien ajan, kuinka lapset tavallisessa koulussa  joutuvat piilottamaan aidon minänsä; oman herkkyytensä, todelliset tunteensa ja ajatuksensa. Ja kuinka tämän vuoksi tavallisessa koulussa aidot kohtaamiset jäivät puuttumaan lasten väliltä, kun he oppivat vain esittämään jotain muuta kuin mitä he ovat, etteivät he joutuisi vertaisryhmän joukossa pilkatuksi. Seurasin vuosien ajan pienten lasten kehittyvän nuorukaisiksi ja näin kuinka tavallinen koulu murskaa lapsen itsetunnon, tuottaen innokkaista ekaluokkalaisista yhdeksän vuoden aikana voimattomia ja lannistettuja nuoria, joiden itsearvostus ja itsetunto on hyvin alhainen. Noina vuosina työstin kirjaa jatkuvasti mielessäni, tein havaintoja ja muistiinpanoja.

Lopullinen kirjoitustyö alkoi kaksi vuotta sitten, kun huomasin kotikouluopettajana ja  vertaistuenantajana, että kotiopettajille ei ole tarjolla opasta. Kirjoitin ”Voimauttava kotiopettajaoppaan” avuksi kotiopettajille ja vastapainoksi tavallisen koulun voimattomalle mallille. Kirja on saanut hyvän vastaanoton:

Tämä kirja oli hyvin kirjoitettu ja ajatuksia herättävä. Tässä oli hyviä elävän elämän esimerkkejä ja ohjeita niin, että ne tulivat eläväksi ja omakohtaisiksi minulle kotiopettajana.”

Tästä kirjasta löydät koetellut ja hyväksi havaitut menetelmät, kotiopettajan työsi tueksi.”

Panosta kotikouluusi ja osta kirja seuraavasta linkistä:

Voimauttava kotiopettajaopas

 

 

One Reply to “Kuinka ”Voimauttava kotiopettajaopas” syntyi? – KIRJAILIJAHAASTATTELU”

  1. Annamaija says: Vastaa

    Kiitos! Ostan ehdottomasti.

Vastaa