OHJELMOINTIA KOTIKOULUSSA

 

Ohjelmointia 1. luokalta alkaen

Syksyllä 2016 voimaan astunut peruskoulun opetussuunnitelman perusteet sisältää ohjelmoinnin opettamista ja oppimista mm. matematiikan opetustavoitteissa ensimmäiseltä luokalta alkaen. Opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteista ohjelmointi liittyy seuraaviin kokonaisuuksiin: ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) sekä monilukutaito (L4).

Tutkimuksista käy ilmi, että lapsi pystyy oppimaan ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja perusperiaatteita. Lapsi tarvitsee kuitenkin aikaa ja asiantuntevaa tukea ohjelmoinnin oppimiseen varsinkin abstraktimpien käsitteiden ymmärtämiselle. Nämä vaatimukset asettavat varmasti haasteita ohjelmoinnin opettamiselle alakoulussa, jossa ohjelmoinnin opettaminen kaikille oppilaille kuuluisi olla aloitettu peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti syksyllä 2016.

 

Ohjelmointi on kansalaistaito

Ohjelmointia on tärkeä ymmärtää, vaikkei koodaisikaan koskaan itse.
Hyvät ja monipuoliset it-taidot ovat olennainen osa suurinta osaa toimi-
aloista, olipa kyse maa- tai metsätaloudesta,
kauppatieteistä tai vaikkapa vaatetusalasta.

Jos ymmärtää perusasiat ohjelmoinnista, osaa vaatia parempia ohjelmia tai pystyy viestimään sujuvasti koodauksen ammatti-
laisten kanssa. Ohjelmoinnin ymmärtäminen on yleissivistystä.

 

Ohjelmointi on avain menestykseen

Haluat varmasti tarjota kotikoululaiselle parhaat mahdollisuudet tulevaisuudessa menestymiseen. Ratkaiseva avain lapsesi koulutukseen ja työelämässä menestymiseen ovat tutkimusten valossa ohjelmointitaidot.

Maailmaa rakentavat yhä useammin ihmiset, jotka osaavat käskeä
tietokonetta. Uusi OPS 2016 haluaa kasvattaa lapsia, jotka ovat rakentamassa ja
luomassa aktiivisesti uutta maailmaa, ei vain passiivisena seuraamassa,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Lapset sijoittuvat tulevaisuudessa am-
matteihin, joita emme edes tiedä vielä olevan olemassa.

Miten lapsesi opettelee ohjelmointia kotikoulussa?

 

One Reply to “OHJELMOINTIA KOTIKOULUSSA”

  1. Anna Suomi says: Vastaa

    Kiinnostava teksti.

Vastaa