Ympäristöopin ja ohjelmoinnin yhdistäminen: Scratch-kysely Pohjois-Euroopan maista

Featured Video Play Icon

Voimauttavassa kotikoulussa kotikoululainen ohjelmoi Scratch-ohjelmalla kyselyn, jossa arvuuteltiin eri maiden pääkaupunkeja Pohjois-Euroopassa. Katso innostava OPPIMISVIDEO kotikoululaiseltamme!

Ohjelmointitaidot ovat luonteva osa Voimauttavaa kotikoulua pienestä pitäen.

INNOSTU OHJELMOINNISTA KOTIKOULUSSA

Innostuksen sytyttäminen ohjelmoinnin maailmaan on kotikoulun etu tavalliseen kouluun verrattuna.

Kotikoulussa lapsi saa etulyöntiaseman ohjelmoinnin oppimiseen muihin ikätovereihinsa nähden, jotka aloittavat käytännön ohjelmoinnin paljon myöhemmin, vaikka se on kirjattu kansalliseen opetussuunnitelmaan (OPS 2016) ensimmäiseltä luokalta alkaen.

Sujuvat ohjelmoimisen taidot ovat kotikoululaiselle ilo ja satsaus tulevaisuuteen.

Kun lapsi on jo pienestä pitäen diginatiivi ja hallitsee sujuvan ohjelmoimisen taidot arvostetuimpien ohjelmien parissa on se sama kuin laittaisi rahaa pankkiin lapsen tulevaisuutta varten.

Kotikoulu tarjoaakin parhaat mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman sisältämien ohjelmoinnin tavoitteiden toteuttamiseen ja syventämiseen.

 

MITEN KOTIKOULULAINEN OHJELMOI

Kotikoululainen laittoi oikeat käskyt ohjelmointialueelle eli hän ohjelmoi kissahahmon esittämään haluamiaan kysymyksiä. Hän teki kyselyyn 12 kohtaa. Näet kuinka kotikoululainen ohjelmoi tästä alla olevasta videosta.

Kotikoululainen ohjelmoi Scratch-kissahahmon kysymään  seuraavan kaltaisia kysymyksiä ”Mikä on Ranskan pääkaupunki?” Kyselyyn vastaajan tuli kirjoittaa oikea vastaus avoimeen tekstikenttään eli tässä tapauksessa oikea vastaus oli Pariisi. Jos vastaus oli väärin kissa-hahmo sanoi ”Väärin” ja jos vastaus oli oikein kissa-hahmo sanoi ”Oikein.”

Olisi ihana kuulla miten ohjelmointia opetellaan teidän kotikoulussanne?

Vastaa