PARHAAT VINKIT jaksamiseen ja hyvinvointiin kotikouluperheessä – OMIA KOKEMUKSIA

Meidän perheemme saa valtavasti voimia kotikouluelämästämme; lastemme kasvun ja kehityksen seuraaminen tuo iloa ja palkitsee joka päivä. Elämme unelmaamme äitinä ja isänä ja kotiopettajina. Voimavaroja ammennamme vahvasta parisuhteestamme, sillä sanotaanhan, että vanhempien suhde on lasten koti. Jaksamistamme tukee vahva sosiaalinen tukiverkko, joka koostuu kansainvälisistä ja kotimaisista kotikouluperheistä, ystävistä, kotikouluasiantuntijoista ja sukulaisista. Osallistuminen omaan yhteisöön aktiivisina jäseninä omassa kotikaupungissamme antaa meille voimia ja merkityksellisyyden kokemuksia kotikoululaisellemme. On ihana seurata kotikoululaisen oppimisen iloa ja energisyyttä. Lue tästä blogitekstini kuinka kotikoulu tekee lasten elämänlaadusta parempaa.

 

KOTIKOULUPERHEEN VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS 

Kotikouluarjessa kannattaa panostaa perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen ja perheen sisäisten hyvien vuorovaikutussuhteiden ylläpitämiseen.  Sekä verkostoitua muihin kotikouluperheisiin ja pitää yllä jatkuvaa yhteyttä ystäviin ja tukiverkostoon. Johtoajatuksemme, joita elämme todeksi kotikouluperheemme arjessa ovat seuraavat.

Rakastavan ja tukea antavan ympäristön luomiseksi lapsen oppimiselle ja kehitykselle, vanhempien tulee:

 

  • Välttää parisuhdekonflikteja lasten nähden
  • Kehittää harmoninen parisuhde
  • Käsittää oma kallisarvoisuutensa
  • Peilata jokaisen lapsen arvoa myönteisellä tavalla
  • Ratkaista jokaisen lapsen sisäiset konfliktit
  • Olla ennalta-arvattava ja reilu oman käytöksensä ja lasten käytöksen suhteen
  • Osoittaa pitkämielistä, ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää lapsiaan kohtaan
  • Kommunikoida suoria ja selkeitä viestejä käyttäen
  • Pitää aina henkilö ja käytös erillään toisistaan
  • Hassutella ja pitää hauskaa (ilman sarkasmia)

 

Apua jaksamiseen saat alla olevista aiemmin kirjoittamistani ja julkaisemistani artikkeleista, jotka sisältävät HELPPOJA käytännön harjoituksia kotikouluperheesi jaksamisen ja hyvinvoinnin parantamiseen. Osassa on mukana laatimaamme tulostettavaa harjoitusmateriaalia, joka auttaa kotikoululaistasi ja perhettäsi jaksamaan. Sinä olet avainasemassa, voit luoda kotikoulustasi voimauttavan, koko perhettä vahvistavan paikan ja kääntää koronakriisin voimavaraksi panostamalla jaksamiseen ja perheesi hyvinvointiin:

 

 

VAHVA TUKIVERKKO – KANSAINVÄLINEN KOTIKOULUYHTEISÖ TUKENA PÄIVITTÄIN

Meille on viimeisen vuoden aikana rakentunut vahva tukiverkko tämän perustamamme Voimauttava kotikoulu-blogin kautta samassa elämäntilanteessa olevien kotikouluperheiden ja asiantuntijoiden muodostamasta kansainvälisestä ja kotimaisesta joukosta. Yhdistystoiminnan kautta olemme saaneet arvokasta tietoa, ystävyyssuhteita ja tukea. Perheemme iloitsee tästä kaikesta ja odottaa innolla jokaista uutta kotikoulupäivää yhdessä teidän kanssanne! 

Perustamamme Voimauttava kotikoulu-blogin kautta olemme päässeet osaksi kansainvälistä kotikouluyhteisöä, joka on upea voimavara arkemme keskellä. Blogi on tavoittanut koti- ja etäkoululaisia sekä heidän perheitään jo yli vuoden ajan useasta maasta: U.S.A:sta, Kanadasta, Espanjasta, Ranskasta, Englannista, Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Tanskasta, Alankomaista, Latviasta, Liettuasta, Itävallasta, Sveitsistä, Slovekiasta, Slovaniasta, Costa Ricasta, Qatarista, Arabiemiraateista, Vietnamista, Thaimaasta ja Intiasta. Myös Afrikan maista, kuten Malawista ja Keniasta, blogi on tavoittanut perheitä. (LÄHDE: tilastointi kotikoulu.edublogs.org 8.12.2020)

On innostavaa ja virtaa antavaa olla vuorovaikutuksessa muiden innostuneiden ja kotikouluun sitoutuneiden perheiden kanssa. Olemme jaksaneet todella hyvin koronapandemian keskellä. Haluamme olla antamassa oman panoksemme kotikouluperheesi jaksamiseen, sillä jaksaminen on noussut ajankohtaiseksi monen teidän kohdallanne varsinkin ulkomailla asuvien kotikouluperheiden kohdalla, joissa yhteiskunnan ”lockdownin” eli täyden sulkutilan vuoksi on julistettu ulkonaliikkumiskieltoja koronapandemian nopean pahenemisen vuoksi. 

Kotikoulu elämäntapana on parhaimmillaan koko perhettä voimauttava asia, jonka positiivinen vaikutus näkyy koko yhteiskunnassa. Kotikouluperheen tarkoitus on olla aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana lähiyhteisössä ja koko yhteiskunnassa esimerkiksi erilaisten yhteisöprojektien, yhdistysten ja verkostojen kautta. Tässä olemme onnistuneet myös koronakriisin aikana ja tällä hetkellä saamme olla voimauttamassa kotikouluperheitä ympäri maailman. Kotikoululaisen luokkahuoneena onkin koko maailma!

 

 

LASTEN KAVERISUHTEET VOIMAVARANA – YHTEISIÄ KOULUTEHTÄVIÄ KASVOTUSTEN

Yhteisöllisyys on voimavara, josta innostumme joka aamu perheessämme.  Motoksi kotikouluumme onkin muodostunut: ”Kotikoululaisen luokkahuoneena on koko maailma.” Kotikoulumme vahvuus on kansainvälisyys, vahva reaaliaikainen vuorovaikutus muiden kotikoululaisten kanssa arjessa. Samassa elämäntilanteessa olevia kavereita löytyy kotikoululaisillemme ympäri maailman. Käytännössä kotikoululainen ja kotiesikoululainen ovat  säännöllisesti etäyhteydellä (zoom ja google meet) kasvotusten vuorovaikutuksessa muiden kotikoululaisten kanssa.

Esimerkkinä yhteistyöstämme kotikouluperheiden kanssa ovat etukäteen sovitut etäyhteydet kotikouluperheiden kanssa, joissa on saman ikäisiä lapsia. Heidän kanssaan kotikoululainen ja esikoululainen ovat pitäneet esimerkiksi esitelmiä toisten perheiden lapsille ja antaneet ja saaneet vertaispalautetta toisilta kotikoululaisilta. Toinen toisiaan voimauttaen he ovat esitelleet omia koulutöitä, keskustelleet äidinkielen oppiaineen suullisten harjoitusten avulla, olleet yhteisillä musiikin tunneilla jne.  toisten kotikouluperheiden lasten kanssa. Juuri tälläinen kasvoista kasvoihin tapahtuva vuorovaikutus, juttelu ja voimauttaminen reaaliajassa on todella tärkeää ja arvokasta kotikoululaisten välillä etäyhteydellä, erityisesti näin korona-aikana.

On innostavaa ja voimia antavaa olla kehittämässä  yhteistyötämme muiden kotikouluperheiden kanssa ympäri maailman. Mikä tärkeintä kotikoululainen oppii eri kulttuureista ja voimme tuoda maailman kotiimme joka viikko reaaliajassa! Kotikoululaisten vuorovaikutus, yhdessä tekeminen, toinen toisensa rohkaisu eri puolilla maailmaa olevien kotikoululaisten kanssa reaaliaikaisesti  tukee loistavasti kasvua kansainvälisten suhteiden luomiseen ja antaa etulyöntiaseman kansainvälistymiseen tavallista koulua käyviin lapsiin verrattuna. 

 

LIIKUNNALLISEN KEPPIHEVOSKERHON PERUSTAMINEN KAVEREILLE 

Kotikoululainen ja kotiesikoululainen perustivat oman liikunnallisen keppihevoskerhon. Kerhon perustaminen sopii valtakunnallisen opetussuunnitelman (OPS 2016) laaja-alaisen osaamisen osioon (L7) osallistuminen ja vaikuttaminen, jossa oppilaita innostetaan kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muuhun toisia osallistavan toiminnan aloittamiseen ja ohjaamiseen.

Kotikoululainen on jo pari vuotta harrastanut keppihevostalli-harrastusta, jonka hän aloitti tavallisessa koulussa. Keppihevosharrastuksen hän on yhdistänyt esimerkiksi käsityöhön ompelemalla oman ihanan keppihevosen, jonka ohjeet näet täältä ILMAISET KEPPIHEVOSEN OHJEET, joten liikunnallisen keppihevoskerhon perustaminen oli luonteva seuraus. 

Keppihevoskerhon osallistujina ovat kotikoululaisen ja kotiesikoululaisen kaverit ja kerho on kokoontunut ulkona esim. pihalla ja lähimaastossa. Kerhossa on parhaimmillaan kuusi osallistujaa kotikoululainen ja kotiesikoululainen mukaan luettuna. 

Välineiksi keppihevoskerhoon hankittiin puiset keppihevosesteet, joiden korkeutta voi säätää, sekä kartioita, hevosen hoitopakit, keppihevosharrastuskirjoja ja eri painoisia ja kokoisia keppihevosia eri ratsastuslajeja varten (esteratsastus, laukkakilpailut, maastoratsastus, western ja kouluratsastus).

Keppihevoskerhon toiminta onkin monipuolista. Kotikoululainen ja kotiesikoululainen suunnittelivat ja toteuttivat omia taitoratoja keppihevosille, joissa kilpailtiin nopeudessa ja taidokkuudessa. He tekivät kouluratsastus ohjelmia ja harjoittelivat eri askellajeja sekä esteratsastusta kerholaisten kanssa. Kotikoululainen ohjasi kerholaisia harjoittelemaan esteratsastusta,  kouluratsastusta, western-ratsastusta ja maastoratsastusta. Kotikoululainen järjesti myös yhteisölliset keppihevoskisat pihassamme. 

 

LIIKUNTA HYVINVOINNIN JA JAKSAMISEN LÄHTEENÄ

Liikunta on tärkeä osa kotikoulumme hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämisessä. Kotikouluperheemme on urheilullinen ja innostunut liikunnasta. Liikkuminen eri muodoissa koulupäivän aikana auttaa jaksamisessa ja piristää keskellä päivää. Kotikoulussamme liikuntaa harrastetaan päivittäin, eikä vain silloin, kun sitä on lukujärjestyksessä. Vähintään 1/2 tuntia liikuntaa päivässä on käytäntö kotikoulussamme. Myös välitunnit 10-15 minuutin tauot liikkuen tehostaa oppimista ja hyvinvointia kotikoulussamme. Liikuntatunnit on toteutettu yhteisesti 3.luokkalaisen ja esikoululaisen kanssa siten, että kumpikin saa liikkua oman taitotasonsa mukaisesti.

Kotikoululainen ja kotiesikoululainen osallistuvat päivittäin innokkaasti Break Pro-ohjelman jumppiin ja ne ovatkin koko perheen yhteinen hauska hetki. Ohjelma on maksullinen, mutta meillä on siihen isän työpaikan kautta lisenssi, joten jumpat ovat meidän perheelle ilmaisia. Sinäkin voit kokeilla Break Projumppia ILMAISEKSI (ei ole kaupallinen yhteistyö). Näistä kotikoululaisen jumppahetkistä laitamme videoita kotikoululaisen omaan yksityiseen blogiin, jonne dokumentoimme tarkasti kotikoululaisen edistymistä jokaisessa oppiaineessa.

Pyöräily on myös tärkeä liikuntamuoto perheessämme. Tässä oman pyöräilytaidon itsearviointiin hauska Koululiikuntaliiton virtuaalinen Pyöräilytesti 1 . Käytimme myös seuraavaa, videoista, testeistä ja, ohjeista koostuvaa, opetusmateriaalia: oppimateriaalia pyöräilyyn.

Lähiympäristön retket ovat kotikoulussamme liikunnan ja oppimisen ohella ihania virkistysretkiä!  Kävimme kotikoululaisen ja kotiesikoululaisen kanssa patikoimassa ja tutustumassa puulajipuistoon, joka näkyy kuvissa alla. 

Sinäkin voit tehdä retken lähimpään puulajipuistoosi, jonka näet täältä: Lista Suomen Arboretumeista. Saimme kotikoulussa yhdistettyä ympäristöopin metsä-osion opiskelemisen samaan retkeen. Kotikoululainen ja esikoululainen pääsivät omin käsin tutkimaan eri puulajeja; he tunnustelivat käsin puiden runkoja, erilaisia lehtiä ja neulasia. Mukana oli myös puiden tunnistamistehtäviä. Puulajipuistossa vierähti useampi tunti ja mukana olleet eväät maistuivat herkullisilta.

Monessa kotikoulussa arkiliikunta omassa pihassa on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Lehtien haravointi on parasta arkiliikuntaa ja hauskaa yhteistä puuhaa kotikoulussamme. Voit tehdä kuten mekin ja innostua luovasta liikunnasta lehtikasojen parissa: Tehkää kiemurteleva lehtipolku – Kootkaa yhdessä mahdollisimman suuri lehtikasa ja hyppikää siihen yhä uudestaan – Haudatkaa vuorotellen toisenne lehtikasoihin – Pitäkää hauskaa ja heitelkää lehtiä toistenne päälle – Keksikää omia hauskoja tehtäviä lehtien ja haravoimisen parissa. Meillä oli kotikoulussamme monta viikkoa hauskaa lehtien parissa ja saimme samalla ilmaista hikiliikuntaa! Kotikoululainen iloitsee tässä alla oman pihan lehdistä.

 

PIRISTYSTÄ PELILLISTÄMISESTÄ

Voit myös lisätä kotikoulusi hyvinvointia uudistamalla kotikouluasi tai virkistää kotikoululaista uusilla materiaaleilla, kuten vaikka pelillistämisellä. Tässä alla on hyviä virtuaalisia pelejä ILMAISEKSI, joita käytämme omassa kotikoulussamme:

 

PERUSTA KOTIKOULUARJEN HYVINVOINNILLE RAKENNETAAN ENNEN KOULUN ALOITTAMISTA

Toimiva perusta sujuvalle ja miellyttävälle kotikouluarjelle rakennetaan alle kouluikäisten lasten kanssa jo ennen kuin he ovat kouluikäisiä. Kun pohja on laskettu pienenä, kotikoulu suljahtaa helposti osaksi opittuja rutiineja ja kotikoulussa ja kotikouluperheen arjessa tarvittavat taidot ovat hallussa.  Pikkulasten valmistaminen tulevaa kotikoulua varten kannattaa, sillä se auttaa välttämään ja eliminoimaan monet ongelmatilanteet ja varmistamaan perheesi jaksamisen tulevassa kotikouluarjessa. Etukäteen valmistautuminen kotikouluelämää varten vapauttaa valtavasti aikaa ja voimavaroja kotikouluperhettä varten silloin kun kotikoulua ollaan aloittamassa. Kerron seuraavassa artikkelissa kuinka me rakensimme alle kouluikäisten lasten kanssa perustan tulevalle kotikouluarjelle omien lastemme kanssa ja kuinka sinäkin voit onnistua siinä seuraavien käytännön ohjeiden avulla:

Miten voit valmistautua kotikoulua varten alle kouluikäisten lasten kanssa?

 ä

 

VIRKISTYSTOIMINTAA – JUHLI ONNISTUNUTTA KOTIKOULUSYKSYÄ:

KONSERTTI KOTIKOULULAISTEN JÄRJESTÄMÄNÄ

Haluamme jakaa erityisen ilonaiheen tältä viikolta sinulle; innolla odotettu useamman eri kotikoululaisen ja etäkoululaisen yhteinen virtuaalikonsertti, jossa jokainen esitti vuorollaan musiikkikappaleen omalla instrumentilla. Teimme konserttipäivästä erityisen juhlapäivän. Lapset nauttivat juhla-asuihin pukeutumisesta. Ennen konserttia järjestimme kunnon juhlat, ilmapallojen kanssa ja söimme juhlaherkkuja oman perheen kesken.

Konsertti järjestettiin turvallisesti koronasuosituksia ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen siten, että linkin kautta oli kutsuttu yleisöä seuraamaan konserttiesitystä ainoastaan etäyhteydellä. Näin saimme olla ilahduttamassa laajempaa yhteisöä: isovanhempia,  sukulaisia, ystäviä ja tuttavia. Konsertin kautta saimme järjestää IHANAA VIRKISTYSTOIMINTAA lapsillemme, koko perheellemme ja kotikouluyhteisöä laajemmalle yleisölle. Kokemus oli todella voimauttava ja virkistävä! Kotikoululainen ja esikoululainen nauttivat joka hetkestä! 

JUHLI SINÄKIN OMASSA KOTIKOULUSSASI JA ETÄKOULUSSASI ONNISTUNUTTA KOULUSYKSYÄ, SILLÄ SINUN TYÖSI KOTIOPETTAJANA ON TODELLA ARVOKASTA!

 

 

Toivottavasti sait tästä apua ja tukea jaksamiseen kotikoulussasi. On ihana jakaa ajatuksia kanssasi. Mikä on auttanut sinua jaksamaan koronakotikoulussa? Olisi mukava kuulla millaisia vinkkejä sinulla on jaksamiseen kotikouluperheessä? Tuetaan toinen toisiamme! Yhteisöllisyys on avainasemassa ja tukiverkko on ratkaiseva koronakriisin keskellä. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tutustua ja kaipaat tukea. Sinun ei tarvitse jäädä yksin!

 

 

Tietoja blogin perustajasta ja tämän artikkelin kirjoittajasta:

Maaret

Käytännönläheisten työkalujen ja kotikouluresurssien kautta Maaret on sitoutunut auttamaan ja tukemaan perhettäsi kasvamaan kotikoulupolullasi niin, ettet uuvu elämän haasteiden keskellä. Voimauttava kotikoulu-blogin perustajalla ja ylläpitäjällä, Maaretilla on maisterin tutkinto, draamapedagogiikan lisäkoulutus ja lisensiaatin jatkotutkinto. Hän on perehtynyt  voimauttavaan oppimiseen ja oppijan minäkäsityksen terveeseen tukemiseen. Maaretilla on yli 15 vuoden kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.  Ennen kaikkea hän vaalii ja arvostaa työtään äitinä ja kotikouluopettajana neljälle ihanalle lapselleen.

 

Voit lukea lisää meistä täältä.

Vastaa